top of page

מחקר

המחקר שלנו

שקדי קפיטל נמצאת בראש החנית של הדור הבא במחקר. החברה משתמשת, בין היתר, על מחקר מבוסס בינה מלאכותית (AI) – DATA EXPLORER ,DATA LEARNING ו-DATA ANALYSIS.

מחקר מתקדם זה שפותח על ידי החברה נמצא בשורה הראשונה של הגישה למאגרי המידע ברשת - לא עוד מחקר מבוסס בלעדית על נתונים פונדמנטליים , אלא מחקר המשלב AI עם נתונים סטטיסטיים במטרה לזהות מגמות עתידיות בשווקים הפיננסיים. החברה נעזרת במערכות טכנולוגיות מתקדמות וסורקים אוטומטיים, והיא מאמינה אדוקה של העולם הדיגיטלי העתידי.

דור הבייבי בומרס, מהו וכיצד ישפיע על הכלכלה?

בייבי בומרס

Shkedy Capital

רעשי מלחמה מול צפון קוראיה?

רוחות מלחמה

Shkedy Capital

מבט אל 2020 ואילך

מהפכה טכנולוגית 2.0

Shkedy Capital

100 ימי חסד עברו, מה יש לצפות?

סוף רבעון 1

Shkedy Capital

מחגיגה להתפכחות?

עדיף להיזהר מלהצטער

Shkedy Capital

תחזיות

תחזית 2020

מבט אל העתיד

Shkedy Capital
bottom of page